Elk jaar hebben onze Dierenambulances wel met vogelgriep te maken. Maar dit jaar zien we landelijk de meeste gevallen van besmetting met de hoog-pathogene vogelgriep. Deze is zeer besmettelijk en dodelijk.

Het gaat naast het pluimvee om allerlei soorten wilde watervogels, zoals de knobbelzwaan, grauwe gans, brandgans en kanoet.

Veel watervogels raken besmet met de vogelgriep, wat leidt tot ernstige ziekte of overlijden. Vogels die vogelgriep hebben en al in een later ziektestadium zitten, kun je herkennen aan ongewone bewegingen, wankelen, ongecontroleerd slaan met hun vleugels , rondjes draaien of knikken met hun kop. Ook versufte vogels die zich gemakkelijk laten benaderen, zijn mogelijk geรฏnfecteerd.

Naast watervogels worden er ook vossen, marters en andere kleine zoogdieren gevonden die waarschijnlijk besmet zijn. Zoogdiervereniging

Via de website van de NVWA kun je meer info vinden over de richtlijnen en protocollen die zij hebben opgesteld.

Onder de tab kennisbank staan voor onze ledenย protocollen voor hun medewerkers.
( let op, voor de kennisbank moet u ingelogd zijn.)

Informatieve sites.