Steun ons

Wij zijn ontzettend dankbaar voor elke vorm van ondersteuning, in welke vorm dan ook!
Op deze pagina leest u meer over de diverse mogelijkheden om ons te steunen.

ANBI

De Federatie Dierenambulance Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Alles komt dus daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor zieke en/of gewonde dieren.

Doneeropties

Donateur worden

Wilt u donateur worden of weten wat de mogelijkheden rondom een donateurschap zijn, lees dan hier verder.

Giften

Ook eenmalige giften zijn uiteraard zeer welkom. U kunt deze overmaken op rekening NL17 INGB 0000 2974 07 ten name van Federatie Dierenambulance Nederland onder vermelding van gift. Met uw bijdrage helpt u ons om alle dieren de steun en hulp te geven waar zij recht op hebben.

Periodieke schenkingen- met belastingsvoordeel

Wilt u ons met een periodieke schenking voor langere tijd ondersteunen, dan kan dat ook. Dat is voordelig voor ons, maar ook voor u! Wilt u hier meer informatie over, lees dan hier verder.

h

Nalaten

Speelt de liefde voor dieren en hun welzijn in uw leven een belangrijke rol en hecht u veel waarde aan zorg aan dieren in nood? Bekijk dan eens de mogelijkheden om een blijvende bijdrage te leveren wanneer u er niet meer bent. Wilt u meer informatie over nalaten en/of erfenissen, lees dan hier verder.

AANMELDEN ALS DONATEUR

Als donateur van de Federatie Dierenambulances Nederland vragen wij u jaarlijks een bijdrage van minimaal € 25,- over te maken. Als u besluit donateur te worden, wilt u dan uw gegevens via onderstaand formulier doorgeven? Wij nemen uw gegevens op in onze administratie en sturen u een welkomstmail.

Naam(Vereist)

NALATEN

Speelt de liefde voor dieren en hun welzijn in uw leven een belangrijke rol en hecht u veel waarde aan zorg aan dieren in nood? Dan kunt u ook, als u er niet meer bent, hier een bijdrage aan blijven leveren door na te laten aan een goed doel dat zich inzet voor dierenwelzijn.

Graag willen wij u attenderen op de handige website Testament Test.

Nalaten aan de Federatie Dierenambulances Nederland kan op twee manieren: met een legaat of door de Federatie Dierenambulances Nederland als erfgenaam op te nemen in uw testament. Beide zaken dienen te worden geregeld door uw notaris.

PERIODIEKE SCHENKING

Met een periodieke schenking verbindt u zich voor langere tijd aan de Federatie Dierenambulances Nederland. Dat is niet alleen voor ons voordelig, maar ook voor u. Wij kunnen rekenen op uw steun, zodat we nog meer dieren kunnen blijven helpen. U profiteert van een belastingvoordeel, want een periodieke schenking is volledig aftrekbaar, waardoor u zelfs extra kunt doneren, zonder dat u meer betaalt!

Periodiek schenken is niet ingewikkeld en het is zo geregeld. Zonder notaris of ander gedoe.

HOE WERKT HET?

Donaties aan een goed doel zijn normaal gesproken alleen  van de belasting aftrekbaar wanneer dit hoger is dan één procent van uw inkomen. Laat u uw donatie in een jaarlijkse periodieke schenking voor vijf jaar vastleggen, dan zijn alle donaties, groot en klein, aftrekbaar.

Snel geregeld

Periodiek schenken aan de Federatie Dierenambulances Nederland is makkelijk en snel geregeld via een schenkingsovereenkomst.
Dat kost niks extra’s en een notaris is hiervoor niet nodig. U bepaalt zelf hoeveel u per jaar wilt schenken.

Download hieronder een schenkingsovereenkomst.

U kunt dit formulier sturen naar:
Federatie Dierenambulances Nederland,
Jacob Marisstraat 83,
2526AR  ‘s-Gravenhage  t.a.v. Penningmeester.
Het formulier kunt u ook naar ons mailen: penningmeester@fdn.nl.

Formulier Overeenkomst periode gift in geld