Over de Federatie Dierenambulances Nederland

9

Bevordering van contact tussen Nederlandse Dierenambulances

9

Ondersteuning bij problemen

9

Bevorderen deskundigheid personeel

De Federatie Dierenambulances Nederland is de koepelorganisatie voor dierenambulances. Wij willen de kwaliteit van, en samenwerking tussen de aangesloten dierenambulances verbeteren en hen helpen verder te professionaliseren.

Alle dierenambulances die aan onze kwaliteitseisen voldoen, zijn van harte welkom om lid te worden.

Wij zijn een vereniging, onze bestuurders worden niet voor hun inzet vergoed.

2013: Beleidsplan

In ons beleidsplan hebben we uitgelijnd hoe we de aangesloten dierenambulances willen helpen bij hun werk voor de dieren.

Informatievoorziening

We houden de leden op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven en de online omgeving.

Maandelijkse bestuursvergadering

In de maandelijkse overleggen behandelen we kwesties die een brede aandacht verdienen.

Jaarlijkse ALV

In de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen stemmen we met de leden het gevoerde en voorgenomen beleid af.

Steun ook de Nederlandse dierenambulances