28 februari 2019

Beste leden en partners van de Federatie Dierenambulance Nederland.

Per 1 maart 2019 stopt Paul Boreel, onze bestuurssecretaris, met zijn werkzaamheden voor de FDN.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om het contact met de FDN vanaf dat moment digitaal vorm te geven.
De telefonische bereikbaarheid vervalt daarmee.
De Federatie is dan voor informatie, vragen en eventuele klachten bereikbaar via de email en onze website.

Het (tijdelijk) email adres is:  voorzitter.fdn@gmail.com
Onze website bereikt u via  www.fdn.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Federatie Dierenambulance Nederland.

19 juli 2018

In mei 2018 verscheen het boek Rijden jullie ook voor duiven?, waarin Annemiek van Kessel het werk van de dierenambulance in het zonnetje zet. Het afgelopen jaar reed ze regelmatig mee op de ambulance. Ze maakte er spannende, droevige en humoristische voorvallen mee. Ze ondervond vooral hoe belangrijk het werk van de dierenambulance is in onze huidige maatschappij.
In haar boek beschrijft Van Kessel onder meer hoe het er tijdens de diensten aan toe gaat. Ze heeft aan den lijve ervaren hoe de ambulancemedewerkers dag en nacht in touw zijn om eerste hulp te bieden aan zieke, gewonde, zwervende en in het wild levende dieren. Eendjes op de snelweg, een verdwaalde vos in de stad, aangereden honden en katten en reeën, gewonde duiven, egels, konijnen en zelfs een neushoorn op de A4… ieder dier kreeg evenveel aandacht. Het verraste haar dat de dierenambulance daarnaast een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid levert door op te treden bij calamiteiten en besmettelijke dierziektes. Tot slot zag ze hoe niet alleen de dieren, maar ook de baasjes troost en aandacht kregen.
Naast de ervaringsverhalen van de schrijfster zelf, komen in het boek een groot aantal ambulancemedewerkers aan het woord. Ze vertellen waarom ze dit werk graag en meestal vrijwillig doen en wat er zoal van hen gevraagd wordt: het volgen van opleidingen, goed kunnen omgaan met dieren én mensen, stressbestendigheid én bereid zijn om soms lange diensten te draaien.. Ook andere organisaties waarmee de dierenambulance samenwerkt – onder meer asielen en vele andere opvangcentra, politie, brandweer – komen in Rijden jullie ook voor duiven? uitgebreid aan bod, evenals leuke weetjes over dieren en praktische tips. Voor de liefhebber: ook een stukje geschiedenis van de dierenambulance ontbreekt niet in het boek.
Van Kessel startte haar schrijfproject uit interesse voor en nieuwsgierigheid naar het werk van de dierenambulance. Maar ze raakte er gaandeweg van overtuigd dat het niet meer van deze tijd is dat de organisaties moeten zien rond te komen subsidies van lokale overheden, donaties, schenkingen en erfenissen. Ze hoopt daarom met haar boek bij te dragen aan een grotere bekendheid van het werk, en indirect hoopt ze dat het de dierenambulances meer financiële steun oplevert, of nog mooier: dat de dierenambulances in Nederland als volwaardige hulpdienst worden erkend.

Annemiek van Kessel
Rijden jullie ook voor duiven? Verhalen uit de dierenambulance
Uitgeverij De Kring / 256 pags / met foto’s / € 16,50

6 juli 2016

Nieuws van het DWHC Tularemie (hazenpest) Hazen Begin dit jaar is hazenpest  vastgesteld bij een haas uit Friesland. Mensen In de eerste helft van 2016 is bij twee personen tularemie (hazenpest) vastgesteld.  De eerste patiënt kwam uit de provincie Utrecht, de andere uit de provincie Zuid Holland. Resultaten analyse ranavirus epidemie Na het vaststellen van de 1e uitbraak van het ranavirus in Nederland in het Nationaal Park Dwingelderveld in 2010, zijn de uitbraken in de periode 2011 – 2014 nader geanalyseerd. Het doel van de analyse was het verkrijgen van meer inzicht in het vóórkomen van het ranavirus, en te bepalen of er een karakteristiek beeld van de ziekte is. De resultaten van de analyse zijn gepubliceerd op PloS ONE. Vier verschillende ziekten gevonden als doodsoorzaak bij groenlingen De groenling staat dit jaar extra in de belangstelling bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). In het eerste kwartaal van 2016 zijn zestien meldingen van dode groenlingen en andere vinkachtigen binnengekomen. Zie voor meer informatie Website DWHC: www.dwhc.nl

18 mei 2016

Bij het zien van een hond (of ander dier) in een auto bij warm weer, is het advies om de eigenaar zo snel mogelijk te raadplegen. Is de eigenaar niet in de buurt en ook niet snel te lokaliseren, waarschuw dan zo snel mogelijk de politie en de dierenambulance. Mocht dat niets opleveren, dan kan een ruit worden ingeslagen om het dier te bevrijden. Het inslaan van een ruit om een dier te redden kan worden gezien als ‘zaakwaarneming’ (artikel 6:198) van het Burgerlijk Wetboek). Dat is een juridische constructie waarbij men optreedt in het belang van een ander. Stel dat bijvoorbeeld door een zware storm een aantal ruiten sneuvelt van het huis van de buurman die op vakantie is en u laat er nieuwe ruiten inzetten of u laat het dicht maken door middel van houten panelen, dan is dat ook zaakwaarneming. De kosten zijn in dergelijke gevallen voor de persoon wiens zaken u tijdelijk hebt waargenomen. Niets doen is namelijk strafbaar. In de Wet dieren (artikel 2.1 lid 6) staat : ‘een ieder verleent een hulpbehoevend dier de nodige zorg’. U bent dus feitelijk in overtreding als u een dier in nood niet helpt.

9 januari 2016

Ter verbetering van de financiële situatie van de FDN heeft het bestuur met ingang van 1 januari 2016 de statutaire mogelijkheid geopend om de FDN jaarlijks met een donatie te steunen. Als minimum bedrag per jaar geldt voor personen een donatie van € 20,- ;voor niet-commerciële instellingen € 40,- en voor bedrijven €75,-. De donatie geldt voor de duur van 12 maanden en eindigt daarna automatisch, tenzij  deze termijn verlengt door opnieuw een donatie over te maken. Hiertoe zullen wij in de 11e maand een herinneringsverzoek sturen. Wij hopen met deze mogelijkheid meer financiële ruimte te creëren voor ons beleid met betrekking tot de deskundigheidsbevordering van dierenambulancepersoneel in brede zin.

21 december 2015

Laatste nieuws wat betreft de VHD infectie bij konijnen: Voor opvangcentra is het goed te weten dat er een vaccin beschikbaar is, dat op dit moment alleen nog via Farmarts in Staphorst verkrijgbaar is in vrij grote doses. http://www.farmarts.nl/ O.a. door de Faculteit Diergeneeskunde wordt gewerkt aan een ruimere verkrijgbaarheid van vaccins in kleinere doses. De keuze om wel of niet te enten kan het beste met de eigen dierenarts besproken worden. DWHC nieuwsbrief december 2015 (Dutch Wildlive Health Centre) VHS en wilde konijnen Het Viraal Hemorragisch Syndroom (VHS),  ook vaak aangeduid met de (Engelstalige) afkortingen VHD (Viral Hemorrhagic Disease) en RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) is een ziekte die begin 90 ‘er jaren de konijnenpopulatie enorm heeft doen afnemen. Recent is bij tamme konijnen (van 3 verschillende locaties verspreid over Nederland) de nieuwe variant VHD-2 vastgesteld. Tot nu toe is deze nieuwe variant nog niet onder de wilde konijnen in Nederland aangetoond. In andere landen bleek dat dit ‘nieuwe’ RHD2-virus zich iets anders gedraagt dan zijn voorganger RHD1. Treft u dode wilde konijnen aan? Meld ze dan bij via het meldformulier op onze website. Geef hierbij duidelijk aan of het ‘verse’ dode konijnen (12 – 24 uur dood) of oudere waarnemingen betreft. Toxoplasmose bij eekhoorns Van de eekhoorns die in de herfst en winter van 2014 voor onderzoek bij DWHC zijn onderzocht, is meer dan de helft doodgegaan door toxoplasmose. Ook dit najaar werd weer bij een aantal van de onderzochte eekhoorns deze ziekte vastgesteld. De meeste andere dode eekhoorns waren door  lichamelijke verwondingen (o.a. verkeersslachtoffers) gestorven. Geen aanwijzing voor rundertuberculose bij dassen uit Nederland In Engeland zijn runderen en dassen besmet met Mycobacterium bovis, de verwekker van rundertuberculose. In Engeland is doorlopend discussie over de rol van dassen in deze problematiek. Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) verricht sinds 2008 pathologisch onderzoek op wilde dieren. Er was en is geen enkele aanwijzing voor het voorkomen van rundertuberculose onder dassen in Nederland, maar daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat tot 2012 dassen nauwelijks werden onderzocht. Hazenpest bij hazen Dit jaar is in totaal bij 14 hazen de ziekte hazenpest (tularemie) vastgesteld. De meeste (11) waren in een gebied rondom Akkrum. Daarnaast was nog een haas in Zuid-Friesland, Oost-Overijssel en Oost-Gelderland positief. Meer informatie over hazenpest bij hazen is de lezen op de website van DWHC www.dwhc.nl