Lid worden

Leden kunnen uitsluitend zijn verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of stichtingen die:
a. zonder winstoogmerk een dierenambulance exploiteren en
b. voldoen aan het Reglement Kwaliteitseisen Lidmaatschap.

Voor meer informatie kunt u een mail met uw organisatiegegevens sturen naar voorzitter@fdn.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

AANMELDINGSFORMULIER lidmaatschap FDN

De hierna genoemde dierenambulance meldt zich hierbij aan als lid van de Federatie Dierenambulances Nederland en verklaart zich te onderwerpen aan de bepalingen zoals die zijn gesteld in de Statuten van de Federatie Dierenambulances Nederland, waarvan een exemplaar op aanvraag verkrijgbaar is.

De officiële naam van de dierenambulance luidt:
Namen Dagelijks Bestuur/ondernemer(s):
Bij dit formulier moet worden bijgevoegd:
1. Recent uittreksel van de kamer van koophandel
2. Kopie van de statuten en evt. het huishoudelijk reglement (verplicht voor verenigingen en stichtingen)
3. Omschrijving van het beoogde werkgebied (verplicht, alleen namen van de gemeenten)