Deze resultaten hebben wij bereikt

Behaalde doelen

 • ZRealisering van een permanent Federatiebureau om de belangen van de leden optimaal te kunnen behartigen.
 • ZOntwikkelen van een basiscursus medewerker dierenambulance samen met het ministerie LNV en Dierenbescherming; deze cursus wordt gegeven door Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld.
 • ZVrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor dierenambulances. Dit wetsartikel is tot stand gekomen na langdurige onderhandelingen tussen de FDN en drie ministeries.
 • ZWijziging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. De dierenambulance wordt hierin erkend als wettelijk vervoersmiddel voor het vervoeren van zieke en gewonde dieren. Tevens is het toegestaan dat dierenambulance personeel zich achter in de laadruimte mag bevinden voor het verzorgen van het zieke of gewonde dier.
 • ZUitreiking van chipreaders ter waarde van € 50.000,00 aan al haar leden.
 • ZOntwikkeling van het softwarepakket MIDAS (later DAS) voor het registreren van meldingen en ritten van dierenambulances. Midas is onlangs uitgebreid met de module Gevonden & Vermist.
 • ZLeden van de Federatie hebben een ambulance cadeau gekregen van de Wilhelmina Davyt Keuchenius stichting.
 • ZGespreks- en overlegpartner van het LNV bij calamiteiten zoals bv. de vogelgriep. Erkenning als gesprekspartner in allerlei platforms voor dierenaangelegenheden.
 • ZGespreks- en overlegpartner van de NVWA en van de Dierenbescherming.
 • ZIntentieverklaring samenwerking met Rijkswaterstaat over het veilig werken op het hoofdwegennet bij hulpverlening aan dieren in nood.

Gestelde doelen

 • VWettelijke erkenning en bescherming van Dierenambulances.
 • VOptimaliseren van noodzakelijke vakkennis d.m.v. opleidingen en workshops.
 • VBevorderen en ondersteunen van nieuwe Dierenambulance-organisaties in gebieden waar deze nog niet actief zijn.
 • VOnderhouden van goede contacten met de Landelijke Overheid, en landelijke, regionale en lokale diervriendelijke organisaties in de breedste zin.
 • VOntwikkelen van een blauwdruk voor het evacueren van huisdieren bij calamiteiten.
 • VBemiddeling bij diverse conflicten tussen leden en bijv. gemeentelijke-, regionale- of landelijke instanties.
help ons resultaten bereiken

Steun ook de Nederlandse dierenambulances