Het ontstaan van de FDN

De Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) is opgericht in 1993.
Daarvoor bestonden er reeds onderlinge contacten en vond overleg tussen een aantal dierenambulances plaats.

1984 - Ontstaan van de voorloper van de federatie.

In dit jaar nam de Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o., met name de voorzitter Barth Bremer, het initiatief om een overleg met de aangrenzende dierenambulanceorganisaties in het leven te roepen

1985 - Eerste informeel overleg

1992 - Grote manifestatie in vorm van landelijke presentatie

De (geografische) omvang van RODAM werd in de loop van de tijd zo groot, dat er stemmen opgingen voor een landelijk overleg, dat de plaats zou in nemen van het regionaal contact. De feitelijke aanzet tot oprichting van een landelijk orgaan

1993 - RODAM maakte het besluit over een landelijk orgaan

In de najaarsvergadering van de RODAM, een week later, kreeg de voorzitter de opdracht om een landelijke enquête te houden naar de behoefte aan een landelijk overkoepelend orgaan op het gebied van dierenambulances. In december 1992 werd die enquête aan alle op dat moment bekend zijnde dierenambulances in Nederland toegezonden.
Uit deze enquête bleek een dermate grote behoefte aan een landelijk orgaan te bestaan, dat in de voorjaarsvergadering van 1993 door RODAM het besluit werd genomen, dat een landelijk orgaan zou worden opgericht.

1993 - Officieel Federatie Dierenambulances Nederland (FDN)

Vier leden namen zitting in een commissie van voorbereiding. Zij zouden ook het bestuur gaan vormen van de op 23 september 1993 officieel in het leven geroepen rechtspersoon: Federatie Dierenambulances Nederland (FDN): Hans van der Meer (voorzitter), Hans Raaymakers (secretaris), Bam de Jong (penningmeester) en Carla Raaymakers (algemeen bestuurslid).

1993 - Eerste vergadering

Op zaterdag 25 september 1993 volgde de eerste kennismakings-vergadering in een collegezaal van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Reeds toen gaven 31 dierenambulance-organisaties zich op als lid, waarna later nog vele volgden.

Zoekt u een Dierenambulance bij u in de buurt?

Steun ook de Nederlandse dierenambulances