Dutch Wildlife Health Centre
www.dwhc.nl

www.overheid.nl

www.NFDO.nl

Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) is speciaal in het leven geroepen om deskundig advies te geven. Het LICG is onafhankelijk en niet-commercieel. U krijgt hier dus objectieve en betrouwbare informatie. Professionals in de dierenbranche kunnen terecht op hun professionele website.
www.licg.nl

Stichting Dier en Recht
www.dierenrecht.nl

Hoe gezond is uw rashond?
www.rashondenwijzer.nl

Stichting Mens Dier Nood helpt onder bepaalde voorwaarden mensen en hun dier in financiële nood. Het dier mag niet ‘het kind van de rekening’ zijn bij ziekte.
www.stichtingmensdiernood.nl

Baasje gezocht.nl is een collectieve website van een groot aantal ideele instanties, die zich inzetten voor directe herplaatsing van (huis)dieren waardoor deze dieren, in het geval van honden en katten, zonder tussenkomst van een asiel bij hun nieuwe baasje terechtkomen.
www.baasjegezocht.nl

Laatste nieuws over de week van het huisdier.
www.weekvanhethuisdier.nl

Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld
www.cursuscentrum.nl

De url om direct op de sector dierenambulances te komen is:
www.cursuscentrum.nl/cursus/dierenambulance/basiscursus-dierenambulance/

Belgische groothandel voor dierbenodigdheden
www.vtrade.be