Inzet voor de leden

A. Gestelde doelen

 • Wettelijke erkenning en bescherming van Dierenambulances.
 • Optimaliseren van noodzakelijke vakkennis d.m.v. opleidingen en workshops.
 • Bevorderen en ondersteunen van nieuwe Dierenambulance-organisaties in gebieden waar deze nog niet actief zijn.
 • Onderhouden van goede contacten met de Landelijke Overheid, en landelijke, regionale en lokale diervriendelijke organisaties in de breedste zin.
 • Ontwikkelen van een blauwdruk voor het evacueren van huisdieren bij calamiteiten.
 • Bemiddeling bij diverse conflicten tussen leden en bijv. gemeentelijke-, regionale- of landelijke instanties.

B. Behaalde doelen

 • Realisering van een permanent Federatiebureau om de belangen van de leden optimaal te kunnen behartigen.
 • Ontwikkelen van een basiscursus medewerker dierenambulance samen met het ministerie LNV en Dierenbescherming; deze cursus wordt gegeven door Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld.
 • Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor dierenambulances. Dit wetsartikel is tot stand gekomen na langdurige onderhandelingen tussen de FDN en drie ministeries.
 • Wijziging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.  De dierenambulance wordt hierin erkend als wettelijk vervoersmiddel voor het vervoeren van zieke en gewonde dieren. Tevens is het toegestaan dat dierenambulance personeel zich achter in de laadruimte mag bevinden voor het verzorgen van het zieke of gewonde dier.
 • Uitreiking van chipreaders ter waarde van € 50.000,00 aan al haar leden.
 • Ontwikkeling van het softwarepakket MIDAS (later DAS) voor het registreren van meldingen en ritten van dierenambulances. Midas is onlangs uitgebreid met de module Gevonden & Vermist.
 • Leden van de Federatie hebben een ambulance cadeau gekregen van de Wilhelmina Davyt Keuchenius stichting.
 • Gespreks- en overlegpartner van het LNV bij calamiteiten zoals bv. de vogelgriep. Erkenning als gesprekspartner in allerlei platforms voor dierenaangelegenheden.
 • Gespreks- en overlegpartner van de NVWA en van de Dierenbescherming.
 • Intentieverklaring samenwerking met Rijkswaterstaat over het veilig werken op het hoofdwegennet bij hulpverlening aan dieren in nood.
Zoekt u een Dierenambulance bij u in de buurt?