Secretariaat

Het secretariaat van de federatie wordt tijdelijk waargenomen door de voorzitter.
Zij is bereikbaar via mail: voorzitter.fdn@gmail.com

 

Zakelijke gegevens

IBAN NL17 INGB 0000 2974 07 t.n.v. FDN te Maarn
BIC INGBNL2A

BTW-nummer: NL8092.71.953. B01.
Fiscaalnummer: 809271953

Ingeschreven bij: K.v.K. voor Rijnland onder nr. 40448204

 

Verenigingsdocumenten

De volgende documenten zijn online te raadplegen:

statuten
laatst gewijzigd d.d.23 mei 1996

huishoudelijk reglement
laatstelijk vastgesteld in 1999

Reglement Aanbevelingen en Eisen FDN
laatst gewijzigd d.d. 22 november 2014

Financieel jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2015

Secretarieel jaarverslag 2015

Beleidsplan FDN 2017-2020

Financieel jaarverslag 2016

Secretarieel jaarverslag 2016

Secretarieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2017