Feitelijke gegevens

Secretariaat

Het secretariaat van de federatie wordt tijdelijk waargenomen door de voorzitter.
Zij is bereikbaar via mail: info@fdn.nl

 

Zakelijke gegevens

IBAN NL17 INGB 0000 2974 07 t.n.v. FDN

BIC INGBNL2A

BTW-nummer: NL8092.71.953. B01.
Fiscaalnummer: 809271953

Ingeschreven bij: K.v.K. onder nr. 40448204

Verenigingsdocumenten

De volgende documenten zijn online te raadplegen:

statuten
laatst gewijzigd d.d.23 mei 1996

huishoudelijk reglement
laatstelijk vastgesteld in 1999

Reglement Aanbevelingen en Eisen FDN
laatst gewijzigd d.d. 22 november 2014

Secretarieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2017

Zoekt u een Dierenambulance bij u in de buurt?