Feitelijke gegevens

Secretariaat

Het secretariaat van de federatie wordt tijdelijk waargenomen door de voorzitter.
Zij is bereikbaar via mail: info@fdn.nl

 

Zakelijke gegevens

IBAN NL17 INGB 0000 2974 07 t.n.v. FDN

BIC INGBNL2A

BTW-nummer: NL8092.71.953. B01.
Fiscaalnummer: 809271953

Ingeschreven bij: K.v.K. onder nr. 40448204

Verenigingsdocumenten

De volgende documenten zijn online te raadplegen:

statuten
laatst gewijzigd d.d. 23 mei 1996

huishoudelijk reglement
laatstelijk vastgesteld in 1999

Reglement Aanbevelingen en Eisen FDN
laatst gewijzigd d.d. 22 november 2014

Secretarieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2017

 

Zoekt u een Dierenambulance bij u in de buurt?