Samenwerkende Dierenambulances

De juridische structuur van de Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) is die van een vereniging. Van die vereniging kunnen echter alleen organisaties lid worden onder bepaalde voorwaarden. Iedereen kan wel donateur worden.

Niet alle dierenambulances kunnen lid worden: alleen diegenen kunnen als lid van de FDN toegelaten worden, die voldoen aan de eisen die door de Federatie aan dierenambulances worden gesteld. Die eisen vind u ook op onze website.
De doelstellingen, taken en werkwijze van de FDN zijn vastgelegd in de verenigingsstatuten. Ook die treft u op deze site aan.

De FDN is, als koepelorganisatie van de dierenambulances, een vrijwilligersorganisatie. De bestuurders van de Federatie worden niet voor hun werk gehonoreerd.

Anders dan bij de grotere dierenambulances zelf zijn er ook geen medewerkers bij de FDN in dienst.

Bestuursleden houden frequent onderling contact ter bevordering van de afhandelingssnelheid van lopende zaken. Daarnaast is er eenmaal per maand een formele bestuursvergadering, waarin kwesties die een bredere aandacht verdienen, worden afgehandeld.
Eenmaal per jaar vindt met de leden afstemming plaats inzake het gevoerde en voorgenomen beleid in een algemene ledenvergadering.

De FDN heeft in 2013 een beleidsplan vastgesteld dat beoogt de dierenambulances die bij de FDN zijn aangesloten bij hun werk voor het dier ondersteuning te bieden en hen te helpen verder te professionaliseren. Regelmatig zullen de leden door middel van nieuwsbrieven op de hoogte worden gehouden van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van het dier.
Speerpunten zijn hierbij:
– Bevordering onderling contact
– Ondersteuning bij problemen
– Bevordering deskundigheid van personeel

Zoekt u een Dierenambulance bij u in de buurt?