Bestuurlijke gegevens

Trizin Hof: Voorzitter, voorzitter@fdn.nl

 • Dierenwelzijn
 • Ledencontact
 • Kwaliteitsprojecten: deskundigheidsbevordering / keurmerk
 • Meerjarenbeleidsplan
 • Politieke beinvloeding

Piet Willemse: Penningmeester, penningmeester@fdn.nl

 • Financiele zaken
 • Ledenarchief
 •  
Marga van Kommer: Algemeen bestuurslid, margavankommer@fdn.nl
 
Samenwerkingsproject ”Veilig werken op het (hoofd)wegennet” (RWS)
Samenwerkingsproject ”Opgeschaalde zorg” (DiVR)
Samenwerking met Dierenbescherming
Nieuwsbrief
 
Chantal Peters: Algemeen bestuurslid, chantalpeters@fdn.nl 
 
Beheer website
PR en marketing
 
Angelo Rens: Algemeen bestuurslid, angelorens@fdn.nl
 

Bestuursondersteunende leden zijn op dit moment:

 • Nicolette Rotteveel, beheer website, lay-out nieuwsbrief
 • André van der Rassel, adviseur deskundigheidsbevordering, project DiVR
 • Rob Hopmans, project RWS/DiVR
 • Gerrit van Egmond, project DiVR
 • Maurice Molthoff, project DiVR
Zoekt u een Dierenambulance bij u in de buurt?