Bestuurlijke gegevens

Margje de Jong: Voorzitter, voorzitter@fdn.nl

 • Ledencontact
 • Dierenwelzijn
 • Samenwerking Dierenbescherming
 • Politieke beinvloeding
 •  

Piet Willemse: Penningmeester, penningmeester@fdn.nl

 • Financiele zaken
 • Ledenarchief
 •  
Trizin Hof: Secretaris
 
Kwaliteitsprojecten
 
 
Marga van Kommer: Algemeen bestuurslid, margavankommer@fdn.nl
 
Samenwerkingsproject ”Veilig werken op het (hoofd)wegennet”
Samenwerkingsproject ”Opgeschaalde zorg”
Keurmerken
Nieuwsbrief
 
 
Ype Schat: Algemeen bestuurslid, yschat@planet.nl
 
Meerjarenbeleidsplan

Bestuursondersteunende leden zijn op dit moment:

 • Nicolette Rotteveel, beheer website van de FDN en lay-out nieuwsbrief
 • André van der Rassel, adviseur deskundigheidsbevordering.

Verder kan het bestuur in voorkomende gevallen een beroep doen op onderstaande adviseur:

 • Rolf Been, veterinair adviseur
Zoekt u een Dierenambulance bij u in de buurt?