Bestuurlijke gegevens

Margje de Jong: Voorzitter, voorzitter@fdn.nl

  • Ledencontact
  • Dierenwelzijn
  • Samenwerking Dierenbescherming
  • Politieke beinvloeding

Piet Willemse: Penningmeester, penningmeester@fdn.nl

  • Financiele zaken
  • Ledenarchief
Marga van Kommer: Algemeen bestuurslid
 
Samenwerkingsproject ”Veilig werken op het (hoofd)wegennet”
Samenwerkingsproject ”Opgeschaalde zorg”
Keurmerken

Ype Schat: Algemeen bestuurslid, yschat@planet.nl
 
Meerjarenbeleidsplan

 

Bestuursondersteunende leden zijn op dit moment:

  • Nicolette Rotteveel, beheer website van de FDN en lay-out nieuwsbrief
  • André van der Rassel, adviseur deskundigheidsbevordering.

Verder kan het bestuur in voorkomende gevallen een beroep doen op onderstaande adviseur:

  • Rolf Been, veterinair adviseur
Zoekt u een Dierenambulance bij u in de buurt?