Bestuurlijke gegevens

Marga van Kommer: Voorzitter / secretaris
Piet Willemse: Penningmeester
Ype Schat: Algemeen bestuurslid
Margje de Jong: Algemeen bestuurslid

De bestuursleden beheren elk een portefeuille, waarin de diverse bestuurstaken zijn onderverdeeld. Daarnaast laat het bestuur zich bijstaan door enkele mensen met uitvoerende taken en/of werkzaamheden.

Bestuursondersteunende leden zijn op dit moment:

  • Nicolette Rotteveel, beheer website van de FDN.
  • Bam de Jong, uitvoerend coördinator in geval van grootscheepse calamiteiten en vraagbaak op het gebied van technische zaken met betrekking tot dierenambulances.
  • André van der Rassel, adviseur deskundigheidsbevordering.

Verder kan het bestuur in voorkomende gevallen een beroep doen op onderstaande adviseur:

  • Rolf Been, veterinair adviseur
Zoekt u een Dierenambulance bij u in de buurt?