Bestuurlijke gegevens

Voorzitter
Waarnemend voorzitter                 voorzitter@fdn.nl

 • Dierenwelzijn en zoönosen
 • Ontwikkelen keurmerk
 • Kwaliteitsprojecten
 • Ledencontact
 • Voorbereiden en uitwerken ledenbezoeken
 • Coaching leden betreffende dierenwelzijn en vervoer

Penningmeester
Piet Willemse                   penningmeester@fdn.nl

 • Financiële zaken
 • Ledenarchief
 • Uitnodiging, agenda en postlijst vergaderingen
 • Waarnemend voorzitter

Algemeen bestuurslid
Marga van Kommer        margavankommer@fdn.nl

 • Samenwerkingsproject ”Veilig werken op het (hoofd)wegennet”
 • Samenwerkingsproject ”Opgeschaalde zorg”
 • Samenwerking Dierenbescherming
 • Nieuwsbrief
 • Notulen en actielijst vergaderingen
 • Centrale verzending
 • Coaching leden betreffende organisatie en personeel

Algemeen bestuurslid
Chantal Peters                  chantalpeters@fdn.nl

 • Marketing
 • Public Relations
 • Fondsenwerving
 • Website

Algemeen bestuurslid
Angelo Rens                      angelorens@fdn.nl               

 

Bestuursondersteunende leden zijn op dit moment:

 • Nicolette Rotteveel (nieuwsbrief)
 • André van der Rassel (deskundigheidsbevordering)
 • Rob Hopmans (project RWS)
 • Izak Mauritz (project uniforme kleding)
 • Ben Jansen (meerjarenbeleid)
Zoekt u een Dierenambulance bij u in de buurt?