Anbi gegevens

Contactgegevens

Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam: Federatie Dierenambulances Nederland

Postadres:
Jacob Marisstraat 83
2526AR ‘s-Gravenhage
Land: Nederland
KvK: 40448204
RSIN: 8092 71 953
IBAN: NL17 INGB 0000 2974 07

Website: www.fdn.nl
E-mailadres: info@fdn.nl

Doelstelling

De Federatie heeft ten doel het welzijn van dieren te bevorderen en het ondersteunen van de leden en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurders

  a.i. Voorzitter:  C. Peters
  Penningmeester: A. Rens
  Secretaris: 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en geen presentiegelden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten met instemming van het bestuur.

Beleidsplan FDN 2022-2027

Financieel jaarverslag 2022

Secretarieel jaarverslag 2022

 

Zoekt u een Dierenambulance bij u in de buurt?

Naar onze dierenambulance