Anbi gegevens

Contactgegevens

Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Statutaire naam: Federatie Dierenambulances Nederland

Bezoekadres: Voorlandpad 2, 1098 TZ Amsterdam

Land: Nederland

KvK: 40448204

RSIN: 8092 71 953

IBAN: NL17 INGB 0000 2974 07

Internetadres:  www.fdn.nl

E-mailadres: info@fdn.nl

Doelstelling

De Federatie heeft ten doel het welzijn van dieren te bevorderen en het ondersteunen van de leden en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurders

Voorzitter/secretaris: M(Marga) H. van Kommer

Penningmeester: P(Piet) H. Willemse

Bestuurslid: Y(Ype) R. Schat

Bestuurslid: M(Margje) de Jong

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en geen presentiegelden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten met instemming van het bestuur.

Beleidsplan FDN 2017-2020

Secretarieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2018

Zoekt u een Dierenambulance bij u in de buurt?