Federatie Dierenambulances Nederland (FDN)

De FDN is, als koepelorganisatie van de dierenambulances, een vrijwilligersorganisatie. De bestuurders van de Federatie worden niet voor hun werk gehonoreerd. De Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) heeft naast haar leden de mogelijkheid voor privé personen (donateurs) een financiële bijdrage over te maken. 

Nieuws

Vacature bestuursleden.

Federatie Dierenambulances Nederland zoekt bestuursleden met hart voor dieren.

Federatie Dierenambulances Nederland is een organisatie zonder winstoogmerk welke bestaat vóór en dóór leden. Het is de doelstelling van de FDN om het dierenambulanceorganisaties mogelijk te maken op een professionele wijze hulp te kunnen verlenen aan dieren. We zijn betrokken bij landelijke acties en werken goed samen met andere dierenwelzijnsorganisaties.

Bestuur FDN
Het bestuur legt verantwoording af aan de leden van de stichting. Er vinden ongeveer tien keer per jaar bestuursvergaderingen plaats en twee keer per jaar een ledenvergadering.

Wie zoeken wij?
Voorzitter: We zoeken een voorzitter met bestuurlijke ervaring, werkzaam of werkzaam geweest in het bedrijfsleven.
Penningmeester: We zoeken een penningmeester met bijvoorbeeld een bedrijfseconomische of bedrijfskundige financiële achtergrond. Vanuit het eigen werkveld is deze persoon bekend met processen rondom begrotingen, jaarrekeningen, belasting- en bankzaken.
Secretaris: We zoeken een secretaris met ervaring in (schriftelijke) communicatie en notuleren.

Wat zoeken wij?
Voorzitter:
– is het gezicht van de stichting en draagt dit zowel intern als extern uit.
– stelt samen met de secretaris de agenda op voor de maandelijkse bestuursvergadering
en de algemene ledenvergaderingen.
– zet de koers van de stichting uit, in overleg met de andere bestuursleden.
– zoekt actief naar verbeterpunten binnen de stichting en binnen de dierenambulancewereld.
– zorgt dat de vergaderingen soepel lopen.
Penningmeester:
– houdt zich bezig met de financiën.
– zorgt dat de vereniging financieel gezond is en blijft
– zorgt dat alle doelstellingen van de vereniging financieel uitvoerbaar zijn.
– stelt jaarlijks de jaarrekening op en maakt de begroting voor het komende jaar.
Secretaris:
– verzorgt de notulen, maar doet vaak ook de voorbereiding.
– houdt een actiepuntenlijst bij en bewaakt de voortgang.
– stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de maandelijkse bestuursvergadering en twee keer per jaar de algemene ledenvergadering.
– schrijft jaarlijks een inhoudelijk jaarverslag ten behoeve van de algemene ledenvergadering.
– verzorgt de correspondentie van de stichting.

Wat bieden wij?
– Een mooie vereniging van betrokken leden die zich inzetten voor dieren.
– Informele sfeer met goede onderlinge verhoudingen.
– Ruimte voor inbreng en suggesties.
– Een functie waar je een bijdrage levert aan dierenwelzijn.
– Ruimte voor ontwikkeling van talent en ruimte voor eigen initiatief.
– Onkostenvergoeding

Enthousiast?
Stuur dan een mail naar voorzitter@fdn.nl

De FDN wordt gesteund door:

 Stichting Dierenhulp

Ford Nederland BV en Mercedes-Benz-dealer Stern steunen onze leden door hen korting te geven op de aanschaf van een wagen.

Steun ons

Bent u van plan om de hulp aan dieren financieel te steunen? 
Doneert u dan aan de lokale dierenambulances. Dan komt uw steun zeker ten goede aan de dieren.

Dierenambulances bij ons aangesloten

Beschikt u als lid van de FDN over de toegangscode?
Ga dan naar de pagina Intranet voor leden en log in.

Zoekt u een Dierenambulance bij u in de buurt?