Federatie Dierenambulances Nederland (FDN)

De FDN is, als koepelorganisatie van de dierenambulances, een vrijwilligersorganisatie. De bestuurders van de Federatie worden niet voor hun werk gehonoreerd. De Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) heeft naast haar leden de mogelijkheid voor privé personen (donateurs) een financiële bijdrage over te maken.

Ford Nederland BV en Mercedes-Benz steunen onze leden door hen korting te geven op de aanschaf van een wagen.

De FDN wordt gesteund door de stichting Zinloos geweld tegen dieren met een maandelijks bedrag.

Belangrijk!!

Bent u van plan om de hulp aan dieren financieel te steunen, doneert u dan a.u.b. aan de lokale dierenambulance; dan komt uw steun zeker ten goede aan de dieren.

Update watersnoodramp

16 juli 2021

We willen u graag informeren over de watersnoodramp die zich momenteel voltrekt in delen van Limburg en vermoedelijk vanaf morgen ook in het zuiden van Gelderland.

Er is inmiddels een SGBO (staf grootschalig bijzonder optreden) ingesteld en vanuit de FDN zijn we druk in overleg met de coördinatoren van zowel de gemeenten, politie als de DiVR en zijn we druk bezig om te inventariseren welke mogelijkheden opvangcentra en dierenambulances hebben om op te kunnen schalen. De ramp heeft een behoorlijke omvang en we blijven in continu contact met onze ketenpartners, om op de hoogte te blijven.

We merken dat er ambulances zijn die goedbedoeld meteen in willen springen en willen helpen. We zijn samen met de coördinatoren vanuit de DiVR en  FDN aan het kijken welke passende gecoördineerde actie hier nodig is en indien nodig, dan zullen we onze leden benaderen voor assistentie.

De tactisch coördinator van de dierenpolitie in Limburg gaf aan dat bij ontruimingen in ieder geval ook alle aanwezige dieren worden meegenomen en dat de boeren in de uiterwaarden zijn gesommeerd om de dieren weg te halen.

We hebben onze leden in Limburg hulp aangeboden, maar die geven aan dat hulp op dit moment nog niet nodig is. We houden u op de hoogte.

Persbericht

Dalen, 18 juli 2021

De Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) vraagt dierenambulanceorganisaties in Nederland zich te houden aan de oproep van de Veiligheidsregio Limburg om niet naar het rampgebied te komen om daar ongecoördineerd dieren te gaan helpen. De FDN (de brancheorganisatie voor dierenambulances in Nederland) benadrukt, dat de Veiligheidsregio de toegang verboden heeft vanwege de zeer gevaarlijke situatie.

De FDN heeft een lijst met organisaties die hulp hebben aangeboden en die voldoen aan de kwaliteitseisen van de DiVR.

De DiVR is een project dat samen met de Veiligheidsregio’s in bepaalde delen van het land al is opgezet en waarbij de dierenambulances een primaire rol hebben in het helpen van dieren tijdens rampen.

In de regio Limburg is dit nog niet het geval en daarom doet de FDN een oproep om vooral niet zelf het gebied in te gaan.

De FDN roept dierenambulanceorganisaties op om zich te melden via info@fdn.nl om aan te geven wat ze klaar hebben staan aan (vang)middelen, boten, reddingsvesten, ambulances, trailers en opgeleid personeel. Zodra het gebied wordt vrijgegeven zal er, in overleg met de Veiligheidsregio, worden gekeken hoe er een gecoördineerde actie kan worden opgezet om de dieren te helpen.

De FDN staat in hoogste paraatheid en in nauw contact met de Veiligheidsregio. Zodra er opgeschaald kan gaan worden, krijgen de aangemelde dierenambulanceorganisaties meteen bericht via de FDN.

-Einde persbericht-

.

Beschikt u als lid van de FDN over de toegangscode?
Ga dan naar de pagina Intranet voor leden en log in.

Zoekt u een Dierenambulance bij u in de buurt?

Naar onze dierenambulances