Hier vind u alle documenten en informatie ten behoeve van het bedrijfsmatig aansturen van de organisatie.

C-01 Waakvlamovereenkomst DAN

C-02 Waakvlamovereenkomst DAGO

C-03 Draaiboek Markten

C-04 RI&E Vrijwilligers

C-06 Voorbeeld inhoud beleidsplan

C-07 Rampenbestrijdingsplan Ooijpolder

C-08 indeling ambulance-1

C-09 indeling ambulance-2

C-10 materialen ambulance

C-11 Brief Ford leveringscondities 2016

C-12 Voorbeeld beleidsplan DA ZuidWest Drenthe

C-13 Coordinatieplan calamiteiten

C-14 Brief Ford leveringscondities 2017