Barth Bremer: Voorzitter
Marja van Gessel: Penningmeester
Marga van Kommer: Secretaris

De bestuursleden beheren elk een portefeuille, waarin de diverse bestuurstaken zijn onderverdeeld. Daarnaast laat het bestuur zich bijstaan door enkele mensen met uitvoerende taken en/of werkzaamheden.

Bestuursondersteunende leden zijn op dit moment:

  • Nicolette Rotteveel, beheer website van de FDN.
  • Bam de Jong, uitvoerend coördinator in geval van grootscheepse calamiteiten en vraagbaak op het gebied van technische zaken met betrekking tot dierenambulances.

Verder kan het bestuur in voorkomende gevallen een beroep doen op onderstaande adviseurs:

  • Rolf Been, veterinair adviseur