Hier vind u de Statuten, Eisen en aanbevelingen, en andere bestuurlijke informatie van de FDN.

B-01 Statuten

B-02 Huishoudelijk Reglement

B-03 Reglement Aanbevelingen en Eisen FDN (3e versie)

B-04 Concept erkenningseisen 2008

B-05 Financieel Jaarverslag 2013

B-07 Striping FDN

B-08 Financieel Jaarverslag 2014

B-09 Notulen ALV FDN 11-04-2015

B-10 Financieel Jaarverslag 2015

B-11 Secretarieel jaarverslag 2015

B-12 Beleidsplan FDN 2017-2020

B-13 Notulen ALV FDN 30 april 2016

B-14 Notulen ALV FDN 13 mei 2017

B-15 Secretarieel jaarverslag 2016

B-16 Financieel jaarverslag 2016 def

B-17 aanmeldingsprocedure nw lid FDN

B-18 aanmeldingsformulier

B-19 verdere informatie over lidmaatschap